Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘hinhanh’

 

1. Anh LuCa – Trưởng ban ghi hình phóng sự

12/3 Họp trù bị: http://www.facebook.com/album.php?aid=102830&id=1019488622

17/3 Chuẩn bị Ngọc Linh: http://www.facebook.com/album.php?id=1019488622&aid=104598

25/3 Lên núi: http://www.facebook.com/album.php?aid=104367&id=1019488622

25/3 Tặng quà overtime: http://www.facebook.com/album.php?id=1019488622&aid=104468

Dạ Yến: http://www.facebook.com/album.php?id=1019488622&aid=104464

26/3 Cửu vạn Tu Kú: http://www.facebook.com/album.php?aid=104365&id=1019488622

26/3 Dương Đông Kích Tây: http://www.facebook.com/album.php?id=1019488622&aid=104469

26/3 Khám bệnh: http://www.facebook.com/album.php?aid=104353&id=1019488622

27/3 Kon Tuông: http://www.facebook.com/album.php?aid=104395&id=1019488622

27/3 Xuống núi: http://www.facebook.com/album.php?id=1019488622&aid=104439

 

2. Mai Phạm – Người ghi hình không mệt mỏi

Vì yêu thương là không từ bỏ: http://www.facebook.com/album.php?aid=49116&id=100000690454388

25-26/3 Ngọc Linh: http://www.facebook.com/album.php?aid=49288&id=100000690454388

Để tới miền yêu dấu: http://www.facebook.com/album.php?aid=49439&id=100000690454388

Những miền đất tình người: http://www.facebook.com/album.php?aid=49440&id=100000690454388

26/3 Trung tâm xã: http://www.facebook.com/album.php?aid=49122&id=100000690454388

Ngày trở lại Kon Tuông: http://www.facebook.com/album.php?aid=49445&id=100000690454388

27/3 Kon Tuông: http://www.facebook.com/album.php?aid=49640&id=100000690454388

Kon Tuông Barber Shop: http://www.facebook.com/album.php?aid=49522&id=100000690454388

 

3. Tran Anh Tuan – Sản phụ kiên cường bất khuất

Ngọc Linh không thể nào quên: http://www.facebook.com/album.php?aid=2083102&id=1183407174

 

4. Cô Rùa – Tấm lòng chị nuôi

Albumn 1: http://www.facebook.com/album.php?aid=47162&id=100000330577024

Albumn 2: http://www.facebook.com/album.php?aid=47175&id=100000330577024

 

5. Nhóc Láo – Em gái nhỏ chăm chỉ

Công tác chuẩn bị: http://www.facebook.com/album.php?aid=2101259&id=1062623150

Ngọc Linh: http://www.facebook.com/album.php?aid=2103796&id=1062623150

 

6. Hồng Linh – Trái tim mạnh mẽ

Tu Kú: http://www.facebook.com/album.php?aid=55133&id=1818786061

Kon Tuông: http://www.facebook.com/album.php?id=1818786061&aid=55455

 

7. Hữu Luận – Người ghi hình lặng lẽ

Chân dung: http://www.facebook.com/album.php?id=100000069221514&aid=56552

Albumn 1: http://www.facebook.com/album.php?id=100000069221514&aid=56538

Albumn 2: http://www.facebook.com/album.php?id=100000069221514&aid=56537

 

8. Hana Nguyen (Thanh Tâm) – Bàn tay yêu thương

http://www.facebook.com/album.php?id=100000069221514&aid=56537

 

9. Na Nu (Kim Khoa) – Tình yêu thầm lặng

Tình yêu và thử thách: http://www.facebook.com/album.php?id=568514936&aid=384129

 

10. Vy Thảo – Trái tim dịu dàng

http://www.facebook.com/album.php?id=100000949956143&aid=39160

 

11. Lê Nam – Bờ vai của những yêu thương

http://www.facebook.com/album.php?id=602165185&aid=282800

12. Hứa Quang – Ý chí quật cường

http://www.facebook.com/album.php?id=1249032001&aid=2084456

Advertisements

Read Full Post »